18.04.2021 г.

ПРОГРАМА

Сесия 1 Модератор: Елена Кортезова

9:00 – Начало/Регистрация

9:45 – Официално откриване на конгреса от председателя на Сдружение частно практикуващи логопеди – Нина Йорданова

10:00-10:15 – Ефективност и ефикасност на логопедичната телепрактика: сравнение на мненията на специалисти и родители

Презентатор: Елена Кирилова Бояджиева-Делева

10:20 – 10:35 – Теоретични насоки и условия от ESLA за провеждане на Телепрактика

Презентатор: Гергана Димова

10:40 – 10:55 – Представяне на платформа за онлайн терапия

Презентатор: Полина Михова, Маргарита Станкова, Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, НБУ 

11:00 – 11:15 – Мета-анализ за ефективност от прилагане на Телепрактика при терапия на заекване

Презентатор: Елка Георгиева Горанова

11:20 – 11:35 – Техника за активиране на диафрагмата, раздвижване и освобождаване на напрежението в долна челюст, звукоизвличане

Презентатор: Илияна Измирлиева,  Театрален колеж Любен Гройс

11:40 – 11:55- Консултиране на родители на деца с проблеми в развитието в условия на телепрактика

Презентатор: Елена Кортезова

12:00 – 12:15 – Работа с родители за развитие на комуникативни умения на деца с аутизъм в ранна възраст – телепрактика

Презентатор: Анна Манолева, Мария Станчева, ЦСРИПАС, гр. София

Сесия 2 – ще бъде излъчена на живо във Фейсбук страницата на Сдружение Частно практикуващи логопеди

Модератор: Нина Йорданова

12:30 – 13:00 – „Мобилни приложения за телепрактика“ – представяне на разработки на студенти от НБУ, с демонстрации

Водещ: Полина Михова

13:00 – 13:15 – представяне на платформата WriteReader за България

Презентатор: Радосвета Гюлева

14:30-14:45 – “Assistive technology, devices  and software in every day’s  therapy practice“ – с превод на български

Презентатор: Polyvios Mylonas – Cypros – Occupational Therapist

14:45-15:30 – Дискусионна сесия

15:30 – Закриване на конгреса

Categories:

Tags:

Comments are closed